Medic-Seals


Medic-Seals
Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

W tej zakładce, zapoznacie się Państwo ze znaczeniem nazwy oraz logo firmy Medic-Seals

Firma istnieje od 1.07.2019r. Została założona przez Andrzeja Giertugę.

Siedziba firmy zarejestrowana jest w Zielonej Górze przy ulicy Akacjowa 1/6.

Jeżeli chcecie zapoznać się z Naszą Kadrą zapraszamy do kliknięcia tutaj

Nazwa firmy składa się z dwóch członów. pierwszy człon to MEDIC – wskazuje na medyczne ukierunkowanie firmy, jednak nie chodzi tutaj tylko o medycynę, ale także o szeroko ukierunkowane ratownictwo w różnych aspektach. Firma poza świadczeniem usług bezpośrednio związanych z ratownictwem ma również w ofercie usługi związane z nim pośrednio. Drugi człon firmy zawiera w sobie słowo SEA z angielskiego morze. Wynika to z tego, że pierwotnym zamysłem firmy było działanie na morzu w zakresie ratownictwa wodnego.

Logo Medic-Seals v.2022Logo Medic-Seals składa się z krzyża z eskulapem, kotwicy oraz liter M, S

Krzyż z eskulapem symbolizuje ratowniczy aspekt firmy, która opiera się na świadczeniu usług ratunkowych na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a w przyszłości plan rozszerzenia do poziomu medycznego

Kotwica symbolizuje ratownictwo wodne czyli jedną z gałęzi ratownictwa którą chce się zajmować firma. Kotwica symbolizuje także zakotwiczenie w przeszłości gdyż to właśnie przeszłość założyciela firmy wpłynęła na decyzje dotyczące ukształtowania firmy. Zakotwiczenie w przeszłości oznacza także że firma nie niszczy fundamentu na jakiej wyrosła.

Litery M, S symbolizują nazwę firmy

Misja

Wykorzystanie aktualniej wiedzy medycznej i zasobów w celu zapewnienia osobą korzystającym z usług firmy poczucia wartości jakimi kieruje się firma

Wizja

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim ludziom których życie i zdrowie znalazło się w zagrożeniu nieważne czy na lądzie czy na wodzie

Wartości

Nasza Kadra

Andrzej Giertuga

Andrzej Giertuga

Marcjanna Rogowska

Jakub Kurtyka