Medic-Seals


Medic-Seals
Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

2 zabezpieczenia piłek nożnych Polsko-NIemieckich 22/02/2023

Dziś odbył się turniej piłki nożnej między reprezentacjami Polski i Niemiec. Obydwie drużyny składały się z młodych piłkarzy, trampkarzy, którzy grali przeciwko sobie zachowując zasady fair-play w obydwu częściach turnieju. W pierwszej części spotkania od godziny 11:00 do 12:30 grali trampkarze z Polski i Niemiec, natomiast w drugiej części, między godzinami 14:30 a 16:30, odbyły się dwa mecze między reprezentacjami trampkarzy z Polski i Niemiec na większym boisku.

 

Wszystko przebiegało spokojnie, a na miejscu obecni byli dwaj ratownicy – jeden z firmy Medic-Seals, a drugi z firmy Sensus. Mimo że nie doszło do żadnych poważnych incydentów, byli gotowi do działania i zapewnienia pomocy w razie potrzeby.

Podczas całego turnieju nie było większych problemów z bezpieczeństwem piłkarzy. Zdarzały się jedynie niegroźne stłuczenia i otarcia, na które natychmiast zareagowali ratownicy, zapewniając pierwszą pomoc.

Podzieliliśmy się obowiązkami i jako że jednym z ratowników znał język niemiecki, to zajął się obsługą drużyn niemieckich, natomiast drugi ratownik, który reprezentował firmę Sensus, zajmował się polskimi drużynami. Firma Sensus poprosiła o przyjście jako drugi ratownik do obstawy, co pokazuje, że dbają o bezpieczeństwo swoich klientów i uczestników wydarzeń.

Dzięki obecności dwóch ratowników z różnych firm, zapewniono dodatkowe zabezpieczenie medyczne na wypadek ewentualnych sytuacji awaryjnych. Mimo że impreza przebiegła bez większych problemów, to obecność ratowników zwiększyła poczucie bezpieczeństwa uczestników turnieju oraz ich rodzin.

Podsumowując, cały turniej piłki nożnej między Polską i Niemcami przebiegł spokojnie, a obecność dwóch ratowników z firm Medic-Seals i Sensus zapewniła dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Dzięki temu, uczestnicy wydarzenia mogli cieszyć się piękną grą w bezpiecznych warunkach.